Cmentarz w Karwinie Meksyku – prace porządkowe

W 2022 roku, dzięki wsparciu Instytutu Polonika i programu  „Polskie dziedzictwo kulturowe za granicą. Wolontariat – edycja 2022” Fundacja Volens, przy wsparciu partnerów ze Stowarzyszenia Olza PRO i Kongresu Polaków w Republice Czeskiej, zrealizowała projekt dla wolontariuszy „Cmentarz w Karwinie Meksyk – prace porządkowe”.

W ramach projektu wolontariusze przeprowadzili podczas dziesięciu brygad prace porządkowe na historycznym cmentarzu w nieistniejącej już kolonii Meksyk. Dokonano oczyszczenia i rewitalizacji terenu oraz inwentaryzacji konkretnych nagrobków, oraz zabezpieczenia kaplicy cmentarnej. Wolontariusze wysłuchali również wykładu dr. Józefa Szymeczka, a w ramach projektu powstał siedmiominutowy film, podsumowujący działania.Dzięki realizacji projektu doszło do znacznej poprawy wyglądu cmentarza oraz nagrobków.

Za pomoc w realizacji dziękujemy organizatorom programu (Instytut Polonika), partnerom (Fundacja Volens, Kongres Polaków w Republice Czeskiej) oraz wszystkim wolontariuszom!