Přidej se k nám!

Spolek Olza Pro usiluje o širokou a přátelskou spolupráci s mnoha organizacemi v Česku, Polsku a také se všemi ostatními spolky, firmami a jednotlivci.

Sdílíme naši energii, zveme vás ke spolupráci na projektech, budujeme nové vztahy, zaštiťujeme akce, podporujeme vás v aktivitách také mimo naše prostředí.

Každý může přidat ruku k dílu a společně máme sílu udělat něco nového, většího a lepšího. Připojte se k nám, protože jen společně můžeme účinně pracovat na změně. Každý může dělat na tom, co je pro něj důležité, a může počítat s naší podporou.

Existují 2 možnosti, jak se připojit k našemu spolku Olza Pro.

1. Spolupracovník spolku Olza Pro

Osoba JE členem spolku Olza Pro z. s., má vyplněnou elektronickou přihlášku, zaplatí členský příspěvek (200 Kč) za kalendářní rok (poplatek je splatný v lednu nebo v průběhu roku) a pravidelně podporuje činnost naší organizace. Může se účastnit členských schůzí, ale nemá hlasovací právo.

2. Dobrovolník Olza Pro

NENÍ členem spolku Olza Pro z. s., pouze vyplnil elektronickou přihlášku pro navázání kontaktu pro budoucí spolupráci na připravovaných projektech a brigádách. Neexistuje žádná povinnost platit členské příspěvky.

Krok 1: Vyplňte elektronický formulář žádosti. Vyplněné údaje budou uchovávány pro potřeby našeho sdružení, aby informovalo lidi o našich aktivitách a projektech, do kterých se mohou zapojit.

Krok 2:

Dobrovolníci Olza Pro čekají na informace o nadcházejících akcích našeho sdružení.

 

Spolupracovníci Olza Pro musí také odevzdat papírovou přihlášku, kterou mohou předat kterémukoli jinému členu Olza Pro. Stačí si stáhnout jeden z níže uvedených dokumentů:

Zgłoszenie [PDF]
Přihláška [PDF]