Spolek Olza Pro

Spolek Olza pro z. s. byl založen v roce 2021 a před oficiální registrací spolku působili jeho členové již od října 2020 jako neformální skupina bez jakýchkoli institucionálních vazeb na společenském základě, a tak působí i od prosince 2021 jako Spolek Olza pro z. s.

Skupina byla založena s cílem informovat a propagovat zapomenutá místa a místa důležitá pro polskou národnostní menšinu a zachovat tato místa vytvářením materiálů o nich.

Cílem činnosti je šíření znalostí o zapomenutých místech, zveřejňování informací a prezentace těchto míst všem zájemcům, jakož i navazování spolupráce se sdruženími v Polsku a dalšími polskými organizacemi.

Vytvoření neformální skupiny

Myšlenka na založení spolku se rodila postupně od podzimu 2020 během diskusí mezi jeho čtyřmi zakladateli: Markem Koniecznym, Józefem Szymeczkem, Katarzynou Czernou a Stanislawem Kolkem.

Na samém počátku byla myšlenka založit spolek milovníků Karviné, zejména té staré. Je pro nás důležité udržovat v paměti, že Karviná byla před sto lety, po rozdělení Těšínského Slezska mezi Polsko a Československo, prosperujícím centrem polského komunitního života.

Listopad 2020

První brigády na evangelickém hřbitově v Karviné Doly pod záštitou Olza Pro

Jaro 2021

Školení o inventarizaci

Seminář a praktické ukázky na dvou hřbitovech, na evangelickém hřbitově a na městském Komunálním hřbitově v karvinských dolech, vedli odborníci, včetně historiků umění a konzervátora, kteří k nám přijeli z Varšavského institutu Polonika.

27 Listopad 2021

Oficiální zápis spolku

22 Prosinec 2021

Polska Majówka 2022

7 Května 2022

Zahájení dokumentace hřbitovů a pomníků na území Slezska

Práce zahájil Dr. Gutowski a Nadace Świetlik ve spolupráci s naším spolkem Olza Pro z.s.

Červenec & Srpen 2022