Naše aktivity

Spolek Olza pro z. s. realizuje v průběhu roku řadu projektů. Často se jedná o vícefázové úkoly nebo cyklické projekty týkající se různých oblastí naší činnosti. Níže je uveden tematický seznam, ve kterém najdete naše projekty – ukázky našich aktivit.

Projekty realizujeme ze státních a soukromých prostředků, ze soukromých a firemních darů a z vlastních prostředků spolku Olza Pro, které získává od soukromých a firemních dárců během akcí a kalendářního roku.

Projekty a výzvy

Chystáme