Dołącz do nas!

Stowarzyszenie Olza Pro stara się o szeroką i życzliwą współpracę z wieloma środowiskami na Zaolziu, w Polsce oraz wszystkimi innymi Stowarzyszeniami i osobami.

Dzielimy się swoją energią, zapraszamy do projektów, budujemy nowe więzi, patronujemy wydarzeniom, wspieramy w działaniach poza naszym środowiskiem.

Wszyscy mogą działać i razem mamy moc, by zrobić coś innego, większego, lepszego. Dołącz do nas, bo tylko razem możemy skutecznie działać na rzecz zmian. Każdy może działać na rzecz tego, co dla Niego jest ważne i może liczyć na nasze wsparcie.

Istnieją 2 opcje, jak dołączyć do grona Stowarzyszenia Olza Pro

1. Współpracownik Olza Pro

Osoba JEST członkiem Stowarzyszenia Olza Pro z.s., wypełniła elektroniczny formularz zgłoszeniowy, opłaca składki członkowskie (200 Kč) za rok kalendarzowy (składka spłatna w styczniu lub w ciągu roku i wspiera regularnie działania naszej organizacji. Może brać udział w zebraniach członkowskich, ale nie ma głosu.

2. Wolontariusz Olza Pro

NIE jest członkiem Stowarzyszenia Olza Pro z.s., wypełniła tylko elektroniczny formularz zgłoszeniowy w celu nawiązania kontaktu dla współpracy na nadchodzących projektach i brygadach. Nie ma obowiązku płacenia składek członkowskich.

Krok 1: Wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego. Wypełnione dane będą przechowywane dla użytku naszego stowarzyszenia w celu informowania członków o naszych działaniach i projektach, do których mogą dołączyć.

Krok 2:

Wolontariusze Olza Pro tylko czekają na informacje z nadchodzącymi wydarzeniami naszego stowarzyszenia.

 

Współpracownicy Olza Pro muszą oddać także papierowe zgłoszenie, które można oddać jakiemukolwiek innemu członkowi Olza Pro. Wystarczy pobrać jeden z poniższych dokumentów:

Zgłoszenie [PDF]

Přihláška [PDF]