Stowarzyszenie Olza Pro

Stowarzyszenie Olza Pro z. s. powstało w 2021 roku i przed oficjalnym zapisem stowarzyszenia członkowie działali aktywnie w ramach grupy nieformalnej już od października 2020 r. bez żadnych więzi instytucjonalnych na bazie społecznej a tak samo działa od Grudnia 2021 r. Stowarzyszenie Olza Pro z. s.

Grupa zawiązała się w celu informować i promować wśród ludzi miejsca zapomniane i ważne dla polskiej mniejszości narodowej oraz zachowanie tych miejsc poprzez stwarzanie materiałów o nich.

Celem działalności jest rozpowszechnianie wiedzy o miejscach zapomnianych oraz publikowanie informacji i prezentacja tych miejsc wszystkim zainteresowanym osobom, a także nawiązywanie współpracy ze stowarzyszeniami w Polsce oraz innymi organizacjami polonijnymi.

Powstanie grupy nieformalnej

Pomysł założenia stowarzyszenia rodził się stopniowo od jesieni 2020 roku podczas dyskusji czterech jego założycieli: Marka Koniecznego, Józefa Szymeczka, Katarzyny Czernej oraz Stanisława Kołka.

Na samym początku był pomysł założenia Stowarzyszenia Miłośników Karwiny, zwłaszcza tej starej. Leży nam bowiem na sercu pielęgnowanie pamięci o tym, że Karwina przed stu laty, po podziale Śląska Cieszyńskiego między Polskę i Czechosłowację, była prężnym ośrodkiem życia polskiej społeczności.

Listopad 2020

Pierwsze brygady na cmentarzu ewangelickim w Karwinie Kopalniach pod patronatem Olza Pro

Wiosna 2021

Szkolenie Inwentaryzacyjne

Seminarium oraz pokazy praktyczne na dwu cmentarzach, ewangelickim oraz komunalnym w Karwinie Kopalniach, poprowadzili specjaliści, m.in. historycy sztuki i konserwator zabytków, którzy przybyli na Zaolzie z Warszawy z Instytutu Polonika.

27 Listopada 2021

Oficjalny zapis stowarzyszenia

22 Grudzień 2021

Polska Majówka 2022

7 Maja 2022

Rozpoczęcie dokumentacji Zaolziańskich cmentarzy i pomników

Prace rozpoczęte przez dr Gutowskiego oraz fundację Świetlik we współpracy Stowarzyszenia Olza Pro z.s.

Lipiec & Sierpień 2022

„BARBÓRKA u nas w kolóniji“

Pierwsze i jedyne wydarzenie o takiej tematyce na Zaolziu. Wydarzenia o nazwie Barbórka, u nas w kolóniji z pokazami górniczymi, pieśniami górniczymi oraz zabawą i humorem od górników dla szerokiej publiczności.

Grudzień 2023