Stowarzyszenie Olza Pro

Stowarzyszenie OLZA PRO z.s. powstało w grudniu 2021 roku. Przed jego oficjalną rejestracją członkowie działali już aktywnie w ramach grupy nieformalnej bez żadnych więzi instytucjonalnych. Grupa zawiązała się w celu promowania informacji o miejscach zapomnianych a ważnych dla polskiej mniejszości narodowej na Zaolziu. Zajmuje się też dokumentacją zanikających polskich śladów.

Celem działalności stowarzyszenia jest czynne ratowanie materialnego oraz duchowego dziedzictwa naszych przodków. Stowarzyszenie jest otwarte na przyjmowanie nowych członków o podobnych zainteresowaniach oraz na  nawiązywanie współpracy z innymi stowarzyszeniami na Zaolziu oraz w Polsce.

Powstanie grupy nieformalnej

Pomysł założenia stowarzyszenia rodził się stopniowo od jesieni 2020 roku podczas dyskusji czterech jego założycieli: Marka Koniecznego, Józefa Szymeczka, Katarzyny Czernej oraz Stanisława Kołka.

Na samym początku był pomysł założenia Stowarzyszenia Miłośników Karwiny, zwłaszcza tej starej. Leży nam bowiem na sercu pielęgnowanie pamięci o tym, że Karwina przed stu laty, po podziale Śląska Cieszyńskiego między Polskę i Czechosłowację, była prężnym ośrodkiem życia polskiej społeczności.

Listopad 2020

Pierwsze brygady na cmentarzu ewangelickim w Karwinie Meksyku pod patronatem Olza Pro

Wiosna 2021

Szkolenie Inwentaryzacyjne

Seminarium oraz pokazy praktyczne na dwu cmentarzach, ewangelickim oraz komunalnym w Karwinie Kopalniach, poprowadzili specjaliści, m.in. historycy sztuki i konserwator zabytków, którzy przybyli na Zaolzie z Warszawy z Instytutu Polonika.

27 Listopada 2021

Oficjalny zapis stowarzyszenia

22 Grudzień 2021

Polska Majówka 2022

7 Maja 2022

Wyciągnięcie wieży z murów kaplicy na cmentarzu w Meksyku i rozpoczęcie prac remontowych

8 czerwca 2022

Rozpoczęcie dokumentacji zaolziańskich cmentarzy i pomników

Prace rozpoczęte przez dr Gutowskiego oraz fundację Świetlik we współpracy Stowarzyszenia Olza Pro z.s.

Lipiec & Sierpień 2022

„BARBÓRKA u nas w kolóniji“

Wydarzenia o nazwie "Barbórka, u nas w kolóniji pod hałdóm" z pokazami przyjmowania nowych adeptów do cechu górniczego, tańców górniczych, pieśni i humoru górników.

Grudzień 2022

Historia /za granicą

W miejscach, gdzie żają polacy istnieje wiele istotnych miejsc z historycznym znaczeniem dla Polaków. Aby zachować pamięć o tej historii, zaczęliśmy stwarzać serię krótkich filmów i wywiadów. Naszym celem jest dostarczenie argumentów do dumy i honoru polskiej społeczności na tych terenach, a także w Polsce, do działać, które tutaj Polacy robili, lub robią.

Projekt rozpoczęty był od materiałów stworzonych. na Zaolziu, ale kontynuowany będzie nie tylko w tych miejscach.

Lipiec 2023

Polskość na ... (Zaolziu) ...

Projekt "Polskość na Zaolziu" ma na celu mapowanie i archiwację polskich śladów poprzez formaty multimedialne z członkami polskiej mniejszości narodowej w tych terenach, którzy pamiętają polskie wpływy w tym regionie.

Projekt rozpoczęty został w Karwinie oraz Orłowej i kontynuowany będzie także w innych miejscowościach.

Wrzesień 2023

Dwujęzyczne Zaolzie

Projekt „Dwujęzyczne Zaolzie” mapuje dotrzymywanie praw polskiej mniejszości narodowej na terenie Zaolzia, do którego zobowiązało się państwo czeskie, podpisując Europejską Kartę o Ochronie Języków Mniejszościowych i Regionalnych. Karta przyjęta została w 2008 roku i od tego czasu artykuły karty zostały zrealizowane w różnym stopniu.

W poszczególnych gminach, gdzie mieszkają Polacy na Zaolziu, zostały punkty tej karty zrealizowane w nierównym stosunku, czasami w pełni a czasami częściowo lub w ogóle. Nasz projekt dokumentuje całość realizacji zobowiązań we wszystkich obowiązujących gminach, których karta dotyczy w 2023 roku. Pokaże na możliwości Polaków, które są nadal niewykorzystane i jak możemy tę sytuację poprawić.

Październik 2023