Miejsca pamięci

Nasza polska historia, nasza narodowa przeszłość zapisana jest w pomnikach, krzyżach, polskich nekropoliach, budynkach i tablicach. Przez całe lata poznawaliśmy takie miejsca w Polsce podczas wyjazdów szkolnych, wyjazów organizacji itp… Uważamy, że nadszedł czas zmienić wspieranie polskości i pokazać nowy kierunek.

Opiekujemy się tymi miejscami, odnawiamy ich, remontujemy, upamiętniamy oraz poszukujemy nowe miejsca w archiwach. Dzięki pracy na polskich miejscach pamięci zbudowaliśmy silny i ideowy wolontariat zrzeszony w różnych środowiskach.

Ważne miejsca

Pomnik poległych polaków za kopalnią Barbara

Pomnik poległych polaków za kopalnią Barbara

Lista osób, które upamiętnia pomnik za kopalnią Barbara: Eduard Feber - 36 lat, Sucha Dolna, GórnikJózef Feber - 49 lat, Stonawa, Właściciel gospodyHenryk Jasiok - 38 lat, Sucha Średnia, GórnikJan Kohutek - 36 lat, Sucha Średnia, Górnik aresztowany za przynależność do...

CMENTARZ EWANGELICKI AUGSBURGSKIEGO WYZNANIA W KARWINIE MEKSYKU

CMENTARZ EWANGELICKI AUGSBURGSKIEGO WYZNANIA W KARWINIE MEKSYKU

Cmentarz ewangelicki uroczyście otwarto w 1903 roku, na gruncie udostępnionym TowarzystwuCmentarza Ewangelickiego w Karwinie i Solcy przez miejscowego rolnika Józefa Krainę (1850-1934). Ufundował on nie tylko ziemię, ale także i dzwon do kaplicy. Nekropolia powstała...