Cmentarz ewangelicki uroczyście otwarto w 1903 roku, na gruncie udostępnionym Towarzystwu
Cmentarza Ewangelickiego w Karwinie i Solcy przez miejscowego rolnika Józefa Krainę (1850-
1934). Ufundował on nie tylko ziemię, ale także i dzwon do kaplicy. Nekropolia powstała między
dwiema tętniącymi wówczas życiem koloniami górniczymi Karwiny:
Nowym Jorkiem i Meksykiem. W 1924 roku cmentarz został poszerzony i obejmuje teraz teren o
powierzchni około 6000 m2. Podrugiej wojnie światowej, wskutek rabunkowej eksploatacji złóż
węgla, całe niemaldwudziestotysięczne miasto, a wraz z nim cmentarz, zaczęły się zapadać.
Stopniowo znikały teżdomy z kolonii Meksyk i Nowy Jork. W połowie lat siedemdziesiątych na
cmentarzu dokonanoostatnich pochówków, a władzę nad jego terenem zaczęła przejmować
przyroda. Nekropolianiszczała aż do 2017 roku, kiedy to grupa Polaków z Zaolzia przy
współpracy z parafią ŚKEAWw Karwinie podjęła się zadania jej oczyszczenia i stopniowo
przywraca do życia ten zapomnianyprzez świat kawałek ziemi. Z biegiem czasu entuzjaści
otrzymali wsparcie przedstawicieli miłośników lokalnej historii, władz miasta Karwiny oraz
karwińskich harcerzy.