Kolejny tegoroczny projekt, który realizuje nasze stowarzyszenie Olza Pro z. s. przy współpracy ze Stowarzyszeniem Odra-Niemen nosi nazwę „Historia za granicą”.

Sam projekt ma na celu uchwycenie i przybliżenie wydarzeń historycznych, miejsc i postaci związanych z Polakami na terenie Zaolzia.

W ramach projektu powstanie materiał edukacyjny w postaci 5 krótkich filmów, każdy poruszający inny temat. Filmy będą zawierały wywiady, zdjęcia i wspomnienia starszych ludzi, historyków, pasjonatów i działaczy, których celem jest przypomnienie prawdziwych faktów i historii ważnych polskich miejsc historycznych na Zaolziu.


Cykl pierwszej serii minifilmów jest w składzie:

  • PKS Polonia Karwina
  • Miejsca zbrodni nazistowskich popełnionych na mieszkańcach Zaolzia
  • Polskie Gimnazjum w Orłowej
  • Teatr Cieszyński
  • Kościół Bożego Ciała w Gutach

Wszystkich 5 filmów zostanie wykorzystanych w mediach, jako materiał edukacyjny dla dzieci i młodzieży na Zaolziu, w Polsce i Republice Czeskiej jako materiał dydaktyczny. Będzie także opublikowany na stronach Olza Pro oraz platformie YouTube.

Projekt jest dofinansowany w ramach regrantingu dla Polaków poza granicami Polski Stowarzyszenia Odra-Niemen z środków KPRM.