W ramach kolejnego projektu „Dwujęzyczne Zaolzie” wszystkie dwujęzyczne znaki na Zaolziu zostaną zmapowane i udokumentowane. Niezależnie od tego, czy będą to znaki na budynkach, przystankach autobusowych i kolejowych, ulicach czy rzekach.

Oprócz ich udokumentowania, projekt ma również na celu podniesienie świadomości na temat istnienia i możliwości, które jako Polacy w RC mamy i które są często nie wykorzystane.

W ramach projektu we współpracy z członkiem czeskiej „Rady Rządu dla Mniejszości Narodowych”, zostanie nakręcony krótki film edukacyjny z całego projektu, zajmujący się w szczególności możliwościami i prawami polskiej mniejszości narodowej i ich punktami, które są stosowane w miastach i wioskach, wraz z prelekcją i wzorową galerią na naszych stronach internetowych.


Nakręcony materiał zostanie udostępniony na platformie YouTube stowarzyszenia Olza Pro z. s. oraz rozesłany do wszystkich przedstawicieli gmin, w których obowiązuje karta, za pośrednictwem Kongresu Polaków w Republice Czeskiej.


Projekt jest dofinansowany w ramach regrantingu dla Polaków poza granicami polski Stowarzyszenia Odra-Niemen z środków KPRM.