Wykłady o Śląsku Cieszyńskim i Kresach Wschodnich, polskie flagi dla każdego uczestnika, a także polskie piosenki i rodzimy folklor – taka była sobotnia „Polska Majówka” w Klubie Dziupla w Czeskim Cieszynie. 

Wydarzenie było jednym z akcentów obchodów polskich świąt „Dnia Flagi RP”, „Dnia Polaków za Granicą” oraz „Święta Narodowego Trzeciego Maja” na Zaolziu. Poprowadził je prezes Stowarzyszenia „Olza Pro” Marek Konieczny, a w spotkaniu wzięli udział m.in. prezes Kongresu Polaków w RCz Mariusz Wałach, pracownicy Uniwersytetu Wrocławskiego oraz goście z Polski. 

Serię wykładów rozpoczął historyk Daniel Korbel, doktorant Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Swoje wystąpienie poświęcił tematowi „Kawalerii Polskiej w obronie Śląska Cieszyńskiego w styczniu 1919”. Wprowadzając publiczność w problematykę wydarzeń sprzed ponad 100 lat, najpierw rozprawił się z mitem polskiej husarii. – Choć przez ostatnie 20 lat w Polsce bardzo popularni są husarzy, to jednak wizytówką Polaka-kawalerzysty byli ułani, czyli żołnierze walczący na koniu, z lancą, z szablą, w wysokich rogatywkach. O wiele dłużej byli w czynnej służbie niż husarzy – wyjaśniał.

Nie tylko jednak Kresy Południowe stały w centrum zainteresowania sobotniego spotkania w Dziupli. Uwagę słuchaczy na wschód skierował prof. Zdzisław Julian Winnicki. Naukowiec zaprezentował genezę Polaków na Białorusi i Litwie oraz współczesność. – Najkrócej mówiąc Polacy na Kresach – dzisiejszej Białorusi, Litwie i Ukrainie, to mieszkańcy tych ziem od zawsze, to autochtoni. Ich sytuacja różni się znaczącą od sytuacji Polaków na Zaolziu, którzy są częścią Unii Europejskiej i w odniesieniu do nich obowiązują prawa i elementy umów międzynarodowych chroniących mniejszości narodowe, Polacy z Białorusi na przykład są niestety w sytuacji państwa totalitarnego wykluczającego różnorodność – wyjaśniał naszej gazecie wykładowca z Zakładu Badań Wschodnich Uniwersytetu Wrocławskiego.

O siedmiu cechach zaolziańskiej polskości mówił do zebranych dr Józef Szymeczek, historyk i wiceprezes Kongresu Polaków w RCz. Przedstawił argumentację w odpowiedzi na pytanie „dlaczego warto być Polakiem?”, podkreślając atrybuty cieszyńskiego geniuszu. Według prelegenta są to: królewski rodowód, specyficzne położenie geopolityczne, gwara cieszyńska, kultura tolerancji, wysoki poziom oświaty, kultura regionalna posiłkowana elementami okolicznych narodów, innowacyjna twórczość ducha cywilizacji. – Życie w dwóch kulturach to zdecydowanie więcej niż w jednej. Kiedyś Ziemia Cieszyńska była rzeczywiście wielokulturowa, teraz to właśnie Polacy z Zaolzia są ostatnimi stróżami tego największego skarbu, którym wyróżniamy się od Pragi czy Wiednia – mówił „Głosowi” Szymeczek. 

Uczestnicy sobotniego spotkania otrzymali specjalne majówkowe pakiety patriotyczne. W torbach z logo „Olza Pro” można było znaleźć biuletyny i publikacje (m.in. „Polska Zbrojna – Historia”) oraz polskie flagi. Samo stowarzyszenie zaprezentowało też zebranym formy swojej działalności oraz przeprowadziło zbiórkę na wsparcie kolejnych prac remontowanych na cmentarzu ewangelickim w Karwinie-Kopalniach.

„Polska majówka” zakończyła się koncertami dwóch grup z Zaolzia. Zespół „BC/DD” zagrał kultowe polskie piosenki m.in. Czerwonych Gitar, Marka Grechuty, Breakoutu czy Dżemu. Z kolei kapela „Góreczka” pod przewodnictwem Dominika Poločka zaprezentowała rodzimy folklor.  

Artykuł użyty z portalu Głos: https://glos.live/Wiadomosci/detail/Czeski_Cieszyn_Polska_Majowka_w_bialoczerwonych_barwach_z_wykladami_o_Kresach_Poludniowych_i_Wschodnich/0#b165195248924

//Zaproszenie

Szanowne Zaolzie!Data 2 maja jest w polskim kalendarzu wyznaczona jako „Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dzień Polaków za Granicą” oraz data 3 maja jest świętem państwowym Konstytucji 3 Maja. Z tej okazji mamy zaszczyt zaprosić Was 7 maja 2022 na kolejną edycję wydarzenia pt. „Polska Majówka”, która odbędzie się w Klubie Dziupla w Czeskim Cieszynie.Tematami przewodnimi wydarzenia będą związane ze Śląskiem Cieszyńskim i Kresami Wschodnimi oraz polską muzyką.

Informacje organizacyjne:⚠ Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o rezerwację pod adresem: polskamajowka@gmail.com. Bezpośrednio na wydarzeniu wystarczy zgłosić swoje imię. ⚠

‼ Opłata za bilet jest dobrowolna i płatna na miejscu przy wejściu.W ciągu całego wydarzenia będzie możliwe także obejrzeć działania stowarzyszenia Olza Pro i wesprzeć konkretne działania poprzez dobrowolne dary. ‼

✝ Zysk z biletów i darów podczas wydarzenia będzie przekazany na wsparcie kolejnych prac remontowych na cmentarzu ewangelickim w Karwinie Kopalniach. ✝


Program:

16:00 – Zagajenie: prezentacja Stowarzyszenia OLZA PRO

16:15 – 17:30 – Daniel Korbel – „Kawaleria Polska w obronie Śląska Cieszyńskiego w styczniu 1919”

17:30 – 18:30 – Julian Winnicki – „Polacy na Białorusi i Litwie – geneza i współczesność”

18:30 – 19:45 – Józef Szymeczek – „Siedem cech zaolziańskiej polskości. Dlaczego warto być Polakiem.”

20:00 – 21:00 – Koncert grupy „BC/DD“ w stylu muzyki „Czerwonych Gitar“

21:00 – ? – Kapela Góreczka

Stowarzyszenie Olza Pro z. s. zastrzega sobie możliwość zmiany programu z przyczyn od nas niezależnych.